บริษัท ถาวร เลเบล แอนด์ ริบบอน จำกัด เป็นบริษัทรับผลิตฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ยาวนาน และได้รับ การรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 GMP: HACCP และ D8 มีความประสงค์จะรับพนักงานใหม่ มาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเรา โดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติที่เราต้องการดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

 

1. ตำแหน่งช่างพิมพ์ระบบม้วน/ระบบแผ่น/ช่างพิมพ์ฝึกหัด

คุณสมบัติ

– เพศชาย

– อายุ 20 ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– ไม่มีปัญหาเรื่องสายตา

– สามารถเข้ากะได้

 

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

คุณสมบัติ

– เพศหญิง

– อายุ 18 ปี ขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบคุณภาพ

– สามารถเข้ากะได้

 

สวัสดิการ

– เงินเดือนตามที่ตกลง

– ประกันสังคม

– เบี้ยขยัน

– ค่ากะ

– รางวัลการมาปฏิบัติงาน

– สวัสดิการช่วยเหลือบุพการีเสียชีวิต

– ของขวัญสำหรับคลอดบุตร

– โบนัสประจำปี

– เสื้อฟอร์มฟรี

– ประกันอุบัติเหตุ

– ท่องเที่ยวประจำปี

– ตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้โดย
ส่ง Resume, สำนาเประวัติการศึกษา มาที่

ฝ่ายบุคคล บริษัท ถาวรเลเบล แอนด์ ริบบอน จำกัด

50/1 หมู่ 3 ตำบล คอกกระบือ อำเภอ เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด สมุทรสาคร 74000
email: thavorn@loxinfo.co.th