พ.ศ. 2529

บริษัทถาวร เลเบิล แอนด์ ริบบอน จำกัด ก่อตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 80,000 บาท ในพื้นที่อาคารพาณิชย์ 3ชั้น 2 คูหาบนถนนตากสิน ดำเนินธุรกิจรับพิมพ์ริบบิ้นติดเสื้อผ้าและรองเท้า ด้วยเครื่องพิมพ์ 2 สีระบบ Intermittent จำนวน 4 เครื่อง

พ.ศ. 2534

ธุรกิจการ์เม้นได้มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทางผู้บริหารจึงเห็นควรต้องขยายประเภทการให้บริการไปสู่การพิมพ์รูปแบบอื่นๆด้วยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริษัทฯจึงดำเนินการสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับพิมพ์สติกเกอร์ และฉลากเข้ามา ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ทำให้เราเริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น

พ.ศ. 2541

เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯจึงแยกส่วนของโรงงานมายังถนนเอกชัย บางบอน เป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 4 คูหา โดยนำระบบ ISO 9001:2000 เข้ามาจัดการโครงสร้าง ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2548

จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการผลิตและการบริการให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯจึงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยการกำหนดแผนให้นำออฟฟิศและโรงงานมารวมกัน โดยลงทุนสร้างโรงงานในพื้นที่ 4 ไร่ ที่ จ.สมุรสาคร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2548 โดยนำเข้าเครื่องจักรอันทันสมัยระบบ FLEXO ที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นมาใช้ในการผลิต รวมถึงพัฒนาระบบประกันคุณภาพต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ GMP:HACCP และ ISO14001 เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที ปัจจุบัณเพิ่มทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท